Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej, właściwe dla danej czynności.
Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności. Maksymalne stawki taksy notarialnej reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT według stawki 23%.
Udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.
Płatności mogą Państwo dokonywać gotówką lub przelewem na miejscu w Kancelarii.
Oferujemy możliwość zapłaty taksy notarialnej wraz z podatkiem od towarów i usług za pomocą karty płatniczej.
Zapłata podatków i opłaty sądowej za pomocą karty może wiązać się z dodatkową prowizją naliczaną przez operatora – płatną w gotówce.
W przypadku płatności podatków i opłaty sądowej za pomocą karty prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia szczegółów.