Marta Szafrańska

Notariusz

Ukończyła prawnicze studia magisterskie na Uniwersytecie Poznańskim oraz uzyskała stopień LL.M., Master of German and Polish Law na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, a następnie odbyła aplikację radcowską i pracowała w charakterze radcy prawnego. W 2009r. uzyskała powołanie na stanowisko notariusza. Od 2009r. prowadzi kancelarię notarialną z notariuszem Sebastianem Szafrańskim w formie spółki partnerskiej.

Sebastian Szafrański

Notariusz

Ukończył prawnicze studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie odbył aplikację notarialną i pracował w charakterze asesora notarialnego. Od 2007r. wykonuje zawód notariusza. Od 2009r. prowadzi kancelarię notarialną z notariuszem Martą Szafrańską w formie spółki partnerskiej.

Anna Bem

Notariusz

Ukończyła prawnicze studia magisterskie na Uniwersytecie Poznańskim oraz uzyskała stopień Bachelor of German and Polish Law na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Następnie w latach 2009-2011 odbyła aplikację notarialną zakończoną pozytywnie złożonym egzaminem notarialnym. Od 2012r. pracowała na stanowisku asesora notarialnego a następnie zastępcy notarialnego. W maju  2018r. otrzymała powołanie na stanowisko notariusza i w lipcu 2018r. przystąpiła do spółki partnerskiej z notariuszem Sebastianem Szafrańskim i Martą Szafrańską.